PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje klientů související s přihlášením k odběru obchodních sdělení:

  • Kontaktní údaje – e-mailová adresa

Údaje klientů související s návštěvou webové stránky

  • Identifikační údaje – IP adresa, MAC adresa (přihlášení odběru:newsletter)

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Které právní základy pro zpracování osobních údajů používáme?

Náš portál může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování.

Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas.

Účely, pro které vaše údaje zpracováváme, lze definovat jako: nabídka produktů na základě poptávky před uzavřením smlouvy, marketing

Určení právního základu, podle nějž Vaše osobní údaje pro daný účel zpracováváme, je pro Vás důležité, protože na něm závisí rozsah práv, která vůči nám v souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete uplatnit.

Musím Vaší společnosti své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy zcela na Vaší úvaze. Pokud zvažujete udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, rádi bychom Vás upozornili, že jeho udělení není předpokladem pro zprostředkování spotřebitelského úvěru. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Jak se k mým osobním údajům dostáváte?

Zpracováváme osobní údaje, které:

  • jste nám Vy sám sdělil / Vy sama sdělila;
  • vznikají v rámci Vaší činnosti na této webové stránce:www.usetreme.eu (přihlášení k odběru novinek-vložení a následné potvrzení emailu)
  • Správce bude vždy považovat osobní údaje uvedené do elektronického formuláře za pravdivé a
  • nezkreslené. Za případné škody či jinou újmu třetích osob odpovídá vždy jen osoba, která údaje do
  • přihlášení odběru novinek vložila.
  • Žádáme Vás o aktualizaci údajů, a to prostřednictvím oznámení změny zaslaného na adresu uvedenou níže či zde (info@usetreme.eu)

ZA JAKÝMI ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Účel zpracování:Marketing
Bližší popis:Pokud jste nám poskytnul/a souhlas s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely, dovolíme si Vás oslovit s nabídkou spotřebitelských úvěrů a dalších finančních produktů, resp. služeb našich partnerů, což provádíme e-mailem.
Právní základ:Souhlas

Ochrana osobních údajů:
Správce uplatňuje přiměřená technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu zpracovávaných
osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Správce za tímto účelem využívá elektronické
prostředky ochrany.

Vaše práva jako subjektu osobních údajů:
Jako subjekt osobních údajů máte:
právo na přístup k Vašim osobním údajů a k informacím o zpracování svých osobních údajů
dle článku 15 GDPR,
právo na jejich opravu nebo výmaz dle článku 16 a 17 GDPR,
právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR,
právo vznést námitku dle článku 21 GDPR,
právo podat stížnost u dozorového úřadu podle článku 77 GDPR.
Správce veškeré úkony směřující k zajištění výkonu práv subjektu údajů poskytuje a činí bezplatně,
není-li dále stanoveno jinak.

Kontakt na Správce
Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na Správce e-mailem na adresu: info@usetreme.eu
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu na
základě oprávněného zájmu máte kdykoliv na výše uvedené e-mailové adrese.JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

 

Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních udajů můžete provést na info@usetreme.eu

Odhlášení odběru newsletteru můžete provést v každém našem emailu a rovněž elektronicky na emailu info@usetreme.eu